JongeHonden Netwerken met ZZP'ers in Nijmegen

JongeHonden Netwerken met ZZP'ers in Nijmegen

20 mei 2010

18:30-19:00

ontvangst

19:00-19:45

onderdeel 1 - nader in te vullen

19:45-20:00

pauze

20:00-20:45

onderdeel 2- nader in te vullen

20:45-22:00

borrel