aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

JongeHonden Netwerken met ZZP'ers in Nijmegen

20 mei 2010

18:30 - 19:00

ontvangst

19:00 - 19:45

onderdeel 1 - nader in te vullen

19:45 - 20:00

pauze

20:00 - 20:45

onderdeel 2- nader in te vullen

20:45 - 22:00

borrel

barcode scannen
 barcode scannen