aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

JongeHonden: Netwerken in Zwolle

22 april 2010

18:30 - 19:00

Ontvangst

19:00 - 19:30

Onderdeel 1 - Nader in te vullen

19:30 - 19:45

Pauze

19:45 - 20:15

Onderdeel 2 - Nader in te vullen

20:15 - 21:00

Borrel

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier