JongeHonden: Netwerken in Zwolle

JongeHonden: Netwerken in Zwolle

22 april 2010

18:30-19:00

Ontvangst

19:00-19:30

Onderdeel 1 - Nader in te vullen

19:30-19:45

Pauze

19:45-20:15

Onderdeel 2 - Nader in te vullen

20:15-21:00

Borrel

participants registration
 participants registration