JJI Lelystad bijeenkomst 27 mei

JJI Lelystad bijeenkomst 27 mei

15 jaar, 15 perspectieven

In JJI Lelystad wordt al 15 jaar de best mogelijke uitvoering gegeven aan de voorlopige hechtenis, jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). 15 jaar waarin een hecht, vast, multidisciplinair team is opgebouwd. 15 jaar ervaring waarmee de maatschappij wordt beschermd en tegelijkertijd de best mogelijke zorg voor deze kwetsbare groep jongeren wordt geboden. 15 jaar waarin een goed onderhouden gebouw optimaal is aangepast en ingericht naar de behoeften waar de behandeling van deze jongeren om vraagt.

Uniek aan JJI Lelystad is de expertise op het gebied van jongeren met een Licht Verstandelijk Beperkte en met vaak complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Er is naast de langdurige behandeling en landelijk expertise ook plaats voor regionale plaatsing en voor korte termijn opvang. In JJI Lelystad staat het werken aan een maatschappelijk verantwoorde terugkeer in de samenleving centraal.

Om stil te staan bij het 15-jarig bestaan van JJI Lelystad organiseren we een bijeenkomst met een inhoudelijk component, verrassende perspectieven en een gezellig samenzijn in de vorm van een netwerkborrel.

Meld u zich nu aan, zodat we rekening kunnen houden met uw komst.

Programma:
14:30 uur ontvangst
15:00 uur start plenair programma
16:00 uur netwerk borrel

Locatie:
Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1 
8232 PH in Lelystad 

 

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen