aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lecture Jan Kees de Jager

10 september 2012

15:45-16:00

Ontvangst

16:00-17:00

Lezing en discussie

17:00-18:00

Borrel