aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Cluster Jongerenmarketing: Jongeren en social media

01 november 2011

13:30-13:45

Inloop

13:45-14:30

Workshop Youngworks: jongeren en sociale media

15:30-15:45

Inloop en pauze

15:45-16:30

Presentatie Onderzoek gebruik sociale media onder Rotterdamse jongeren

16:30-17:15

Presentatie Experiment 24 uur cultuur

17:15-17:30

Wrap up

17:30-18:30

Borrel