aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Cluster Jongerenmarketing: Jongeren en social media

01 november 2011

13:30 - 13:45

Inloop

13:45 - 14:30

Workshop Youngworks: jongeren en sociale media

15:30 - 15:45

Inloop en pauze

15:45 - 16:30

Presentatie Onderzoek gebruik sociale media onder Rotterdamse jongeren

16:30 - 17:15

Presentatie Experiment 24 uur cultuur

17:15 - 17:30

Wrap up

17:30 - 18:30

Borrel

evenementen software
 evenementen software