Bijeenkomst De Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen!

Bijeenkomst De Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen!

Bijeenkomst De Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen!

Wil je aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kom dan naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek bijeenkomst in jouw regio!

In 2020 organiseren we op vier plekken in het land bijeenkomsten waarin we op praktische wijze aan de slag gaan met de Juiste Zorg op de Juiste Plek. We gaan in gesprek over de uitdagingen die bij het realiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek komen kijken, maar nog veel belangrijker: we bieden je praktische handvatten om de volgende stap te zetten.

Aan de hand van goede voorbeelden uit de regio gaan we op zoek naar mogelijkheden om de Juiste Zorg op de Juiste Plek ook in jouw praktijk te realiseren.

Wanneer zijn we bij jou in de buurt?
• 24 maart, Den Haag
• 11 mei, Groningen
• 10 juni, Apeldoorn
• 1 juli, Breda


Wat is de Juiste Zorg op de Juiste Plek?
De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. In deze beweging staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gestreefd om (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen te brengen (verplaatsen) en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking.

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil deze beweging helpen versnellen en verspreiden. VWS moedigt partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen.