Kansen creëren: op weg naar betere toegang tot genetische zorg bij kanker

 

Op 6 april 2023 aanvaardt Margreet Ausems openlijk haar hoogleraarsambt door het uitspreken van haar oratie. Ter gelegenheid hiervan organiseert de afdeling Genetica UMC Utrecht het symposium ‘Kansen creëren: op weg naar betere toegang tot genetische zorg bij kanker’. Het symposium richt zich op het thema waar Margreet zich met haar leerstoel sterk voor maakt: verbeteren van toegang tot genetische zorg bij kanker. Ook een maatschappelijk relevant thema, want kansenongelijkheid in deelname aan erfelijkheidsonderzoek bij kanker heeft veel impact. Niet alleen op de patiënt, maar ook op diens familieleden. Samenwerking met zorgprofessionals en patiënten is essentieel. Kansen en mogelijkheden creëren noodzakelijk. Dat is de kern van dit symposium.


Symposium: 6 april 12:00-15:00 uur, Paushuize, Utrecht
 

Oratie Margreet Ausems

Margreet is 15 juli 2021 benoemd tot hoogleraar ‘Klinische Oncogenetica’ bij de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Met haar leerstoel richt zij zich op het ontwikkelen van interventies om genetisch onderzoek beter toegankelijk te maken voor patiënten met kanker, en hun familieleden. Effectief bespreken van erfelijkheidsonderzoek met patiënten die hiervoor in aanmerking komen, is daarbij een voorwaarde. Naast aandacht voor effectieve communicatie, houdt Margreet zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen waarbij zorgprofessionals met hun patiënten DNA-onderzoek bespreken en dit zelf aanvragen (mainstreaming van genetisch onderzoek). In haar onderzoek maakt Margreet zich sterk voor de samenwerking met patiënten en patiëntenorganisaties. 

Bovengenoemde thema’s komen aan de orde in het symposium dat voorafgaand aan haar oratie wordt gehouden. Daarvoor heeft zij verschillende sprekers benaderd die hun expertise willen delen.

 


Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van:

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren