06 april 2023

12:00 - 13:00

Ontvangst met lunch

13:00 - 13:10

Opening

* Welkomstwoord door prof. dr. Peter van Tintelen, hoogleraar klinische genetica en afdelingshoofd afdeling genetica UMC Utrecht

* Introductie door dagvoorzitter drs. Daan Roovers, filosoof en voormalig Denker des Vaderlands

13:10 - 13:30

Gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker. Wat maakt verschil?

Dr. Jeanine van der Giessen, docent faculteit Geesteswetenschappen, departement Talen, Literatuur en Communicatie - Universiteit Utrecht

13:30 - 13:50

De impact van sociaal-economische status op de borstkankerzorg

Prof. dr. Sabine Siesling, klinisch epidemioloog, hoogleraar 'kankerzorg op maat' - Universiteit Twente en senior onderzoeker IKNL

13:50 - 14:10

Door het oog van de naald

Mw. Nicolette Feiertag, ervaringsdeskundige

14:10 - 14:30

Het doet ertoe: counseling en aanvraag genetisch onderzoek door de gynaecoloog

Prof. dr. Ronald Zweemer, hoogleraar Gynaecologische Oncologie - UMC Utrecht

14:30 - 14:50

Mainstreaming voor erfelijke kanker: what's next?

Prof. dr. Rolf Sijmons, hoogleraar Medische Translationele Genetica - UMCG

14:50 - 15:00

Afsluiting

Drs. Daan Roovers 

15:00 - 15:30

Theepauze 

16:15

Aanvang oratie in het Academiegebouw 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren