Sprekers

We starten de dag met een plenair programma. Daarna zijn een aantal parallelsessies, waaruit  je steeds een keuze kunt maken.

Plenair programma

1. Beleving en digitalisering - Harry van Vliet en Ingmar de Lange
13:30 - 14.15 uur
Het thema beleving en digitalisering wordt door de sprekers belicht vanuit diverse invalshoeken. Harry van Vliet, auteur van het boek 'Festivalbeleving' en initiatiefnemer van het Museumkompas vertelt over het belang van een crossmediale aanpak en stelt daarbij dat het online beschikbaar stellen van content stimulerend werkt voor toekomstig bezoek. Ingmar de Lange, marketingstrateeg, oprichter van Mountview en auteur van het kinderboek Brikki zet uiteen wat de invloed is van digitalisering op de beleveniseconomie en betoogt daarbij om terug te keren naar de basis, de essentie. Want in het digitale tijdperk lijken de vanzelfsprekendheden van gisteren de innovaties van vandaag.

Parallelsessies ronde 1

1. Is beleving te meten? Visitor's journey en andere voorbeelden - Herman van den Muijsenberg, Roanne van Leijden en Hedwig Heeremans (VSBfonds), Reinier Weers (Rotterdam Festivals) en Emiel Haring (Metropolis Festival).
14:30 - 15:15 uur
Publieksbetrokkenheid bij kunst- en cultuurprojecten speelt in het donatiebeleid van fondsen en subsidiënten een steeds grotere rol. Maar hoe meet je zaken als impact en beleving? En hoe kunnen de resultaten hiervan je helpen om de beleving van je bezoekers in de toekomst te optimaliseren? Herman van den Muijsenberg en Roanne van Leijden vertellen over het onderzoek Beleven en meten dat zij hebben uitgevoerd binnen hun stageperiode bij SNS REAAL Fonds en het VSBfonds. Aanwezig is ook Hedwig Heeremans (VSBfonds). Aansluitend gaat Reinier Weers (Rotterdam Festivals) dieper in op één van de behandelde meetmethodes: de visitor’s journey, waarvan wij het gebruik bij festivals stimuleren. Emiel Haring (Metropolis Festival) vertelt vervolgens wat het volgen van deze bezoekersreis hen gebracht heeft.

2. De belevingswereld van Millenials - Sjoerd Raaijmakers (VICE) en Roel Schoemaker (Motivaction)
14:30 - 15:15 uur
Publiek beleeft niet allemaal op dezelfde manier het cultuuraanbod. Deze deelsessie, georganiseerd door ACMC (Associatie Culturele Marketing en Communicatie), richt zich op millenials en hoe zij zich bewegen.
Met Millennials (geboortejaar 1980- 2000) wordt vaak de generatie aangeduid die de Generatie X opvolgde. Er zijn vele beschouwingen over millennials, vooral in de wereld van HR en jongerenmarketing, en daarbij wordt, in Nederland maar ook elders, vaak gesproken alsof het een eenduidige homogene groep zou zijn. Is de term Millennial niet een te grote versimpeling? Motivaction licht een recent onderzoek toe over hoe jongeren en jongvolwassenen denken over de wereld. Motivaction onderzocht het in maar liefst 20 landen: de VS, Canada, Mexico, Brazilië, Australië, Japan, China, Zuid-Korea, India, Rusland, Turkije, Zuid-Afrika, Italië, Polen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.
Uitgever VICE Nederland Sjoerd Raaijmakers vertelt vervolgens over zijn samenwerking met commerciële merken als Converse en Volcom en hoe deze merken de publieksbeleving van millenials beinvloeden. VICE begon in 1994 als gratis verspreid tijdschrift in Montreal en is inmiddels uitgegroeid tot wereldwijd mediamerk met 4.000 werknemers en 35 kantoren wereldwijd. Honderden miljoenen millenials beschouwen VICE als een van de meest relevante mediamerken ter wereld.

3. Museum en beleving. Hoe valt beeldende kunst te ‘beleven’? - Raimond Reijmers (IJsfontein), Boijmans van Beuningen en Anna Elffers.
14:30 - 15:15 uur
Ons leven wordt steeds digitaler en de scheiding tussen fysiek en digitaal is langzaam aan het verdwijnen. Crossmedia/gamedesign bureau IJsfontein erkent de mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt en zet digitale toepassingen in om de interactiviteit tussen het publiek en kunst te vergroten. Met projecten als de Touch van Gogh app (Van Gogh Museum), de website Museumkids.nl (Nederlandse Musea Vereniging) en de multimediale installatie Doorlopend in beweging (Museum Boijmans van Beuningen) voegden zij een extra laag toe aan het museumbezoek. De impact van kunstwerken werd versterkt, bezoekers werden geprikkeld om er meer over te willen leren of om na afloop nog eens extra stil te staan bij hun ervaring. Ontwikkelaar Raimond Reijmers vertelt ons alles over de aanpak van IJsfontein. Één van de nauw betrokkenen vanuit Boijmans legt vervolgens uit wat zij wilden bereiken met het project, wat er aan voorwerk bij kwam kijken en wat uiteindelijk de resultaten waren.

Hoe verandert de beleving van een kunstwerk wanneer je tijdens het bekijken wandelt op een hardloopband, je in een ligstoel bevindt of wanneer je bijpassende muziek beluistert? De door Johan Idema geïnitieerde tentoonstelling Museum Minutes die in 2012/2013 in de Kunsthal te zien was behandelde bovenstaande vraagstukken. Cultuuronderzoeker Anna Elffers onderzocht het publiek om te zien wat de effecten waren van deze vernieuwende en verrassende manier om moderne en hedendaagse kunst te presenteren. Resultaten spraken voor zich: bezoekers keken gemiddeld langer naar de kunstwerken en de beleving ervan was vooral voor jonge, onervaren museumbezoekers intensiever. Er werden vijf typen bezoekers aangetroffen (onafhankelijke kunstbelevers, traditionele tentoonstellingsbezoekers, incidentele kunstbezoekers, jonge, eigentijdse museumbezoekers en conceptcheckers) met verschillende behoeften. Anna gaat tijdens haar presentatie dieper in op het onderzoek en de resultaten ervan.

Parallelsessies ronde 2

1. Online impact, beleving en community vergroten - Menno Urbanus (R2 Research)
15:45 - 16:30 uur
Meer websitebezoekers, een groeiende Twitter community, meer fans op Facebook wat moet leiden tot meer betrokkenheid dat weer resulteert in meer bezoekers, dat is natuurlijk wat iedereen graag wil. Bij online media zijn er verschillende manieren om de effectiviteit van je content en kanalen te optimaliseren. Veel van wat er online gebeurt kun je doormeten en hiermee waardevolle inzichten verzamelen. Uiteindelijk leidt dit tot een effectieve online inzet, grote betrokkenheid en groei van je community. Met Rotterdams Uitburo, Rotterdam Festivals en enkele andere klanten als case vertelt Menno Urbanus van R2 Research hoe je dit kunt aanpakken.

2. Shopping 2020: de nieuwe winkelbeleving en de kansen voor cultuur - Brigit Gerritse (De Nederlandse Raad Winkelcentra, NRW), Hanneke Bouwsema (Cultuurpromotie Utrecht)
15:45 - 16:30 uur
De laatste jaren staat het Nederlandse winkellandschap onder druk. Er is steeds meer leegstand en uniformiteit, wat de aantrekkelijkheid van de winkelstraten niet ten goede komt. Onder andere het gevolg van het toenemende aantal consumenten dat via internet koopt. Goed te verklaren, want op het internet is 24/7 een veel groter aanbod te vinden, dat vaak ook nog eens goedkoper is. Deze verandering dwingt de retailbranche van nu na te denken over de toekomstige rol en functie van winkels en winkelgebieden. Brigit Gerritse (Nederlandse Raad Winkelcentra) blikt vooruit naar het jaar 2020. Hoe zien de winkelstraten er dan uit?

Vervolgens gaan we in op de kansen die er liggen voor de culturele sector om samen te werken met de retailsector. Beide sectoren hebben immers te maken met de gevolgen van de digitalisering en staan voor de uitdaging om de consument te vermaken en te verleiden. Een proces dat veel tijd en creativiteit kost, waarin we veel voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren. Hanneke Bouwsema (Cultuurpromotie Utrecht) vertelt over de Culturele Zondagen: Kijken, kijken, kopen. Een initiatief waarbij succesvol samengewerkt wordt tussen beide sectoren en de stad omgetoverd wordt tot één groot podium door te programmeren in winkels, cafés, restaurants en hotels. Ook de iniatieven binnen het programma 'Dieper in de Stad' van Rotterdam Festivals worden behandeld in dit blok.

3. Theaterbeleving van jongeren - Celine Bosman, Koen en Midas (De PIT), Wieke ten Cate / Martien Langman (Toneelmakerij), Milou Brockhus (Dramachirurg).
15:45 - 16:30 uur
Toelichting volgt.

Parallelsessies ronde 3

1. Rijksmuseum; creëer je eigen meesterwerk - Peter Gorgels (Rijksmuseum)
16:45 - 17:15 uur
Peter Gorgels is de manager van de digitale publicaties van het Rijksmuseum, dat wil zeggen van de corporate website, de online collectie en Rijksstudio. Hij is als adviseur of projectmanager betrokken bij vrijwel ieder digitaal project, zoals de Rijksmuseum app en de aanwezigheid van het museum op Social Media. In 2011 schreef Peter de E-strategie voor het museum. Aan de hand van het succesvolle project de Rijksstudio's licht hij toe hoe het museum constant probeert de interactie tussen het publiek en de collectie te verbeteren.

2. Kunst inhaleren, over het belang van geur in de culturele beleving - Caro Verbeek (Kunsthistoricus van de andere zintuigen) en Jorg Hempenius (AromaJockey)
16:45 - 17:15 uur
Het museum is een plek waar we vooral gebruik maken van onze ogen. Dit was niet altijd het geval. Toch kijken we naar kunst en kunstgeschiedenis als een puur visuele aangelegenheid. Niet alleen kunnen de reuk en tast de beleving van kunstwerken en andere voorwerpen beïnvloeden, ook geven ze soms een meer realistisch beeld van de originele functie ervan. Denk aan een pomander die bedoeld was om kwalijke geuren te bestrijden. Nu kijken we er alleen esthetisch naar zonder ons te realiseren hoe anders we ooit met geuren omgingen. Ruiken en voelen worden de 'intieme' zintuigen genoemd omdat ze nabijheid van de 'beschouwer' vereisen. Ze zorgen dat we een directe, meer emotionele relatie met onze omgeving kunnen aangaan. In deze lezing maak je kennis met de theorie hierachter, maar zie en ruik je ook voorbeelden uit de praktijk.

content voor je event
 content voor je event