aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Planvorming en Onderzoek bij festivals

14 april 2011

13:30 - 14:00

Inloop

14:00 - 15:00

Deel 1

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

Deel 2

17:00 - 19:00

Netwerkborrel

snel registratie inbouwen voor eve
 snel registratie inbouwen voor eve