aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Planvorming en Onderzoek bij festivals

14 april 2011

13:30-14:00

Inloop

14:00-15:00

Deel 1

15:00-15:30

Pauze

15:30-17:00

Deel 2

17:00-19:00

Netwerkborrel

content voor je event
 content voor je event