aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Planvorming en Onderzoek bij festivals

Aanvulling programma

Voorlopig programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

13.30u Inloop

14.00 Aanvang/inleiding programma
Deel 1 De afgelopen jaren heeft Rotterdam Festivals met verschillende methoden publieksonderzoek gedaan naar diverse festivals. We blikken terug op de resultaten die deze onderzoeken hebben gebracht en kijken vooruit naar een nieuwe onderzoeksmethode die Rotterdam Festivals dit jaar gaat toepassen: het continu bezoekersonderzoek. We geven inzicht in de opzet van het onderzoek, de analysemogelijkheden, het voordeel voor de festivalorganisatoren en het plan van aanpak met behulp van praktische voorbeelden.

Deel 2 Cees Langeveld, directeur van het Chassé theater in Breda en bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt over zijn ervaring met (publieks)onderzoek. Hij geeft aan wat zijn overwegingen zijn om binnen het Chassé theater onderzoek te laten doen en hoe hij de resultaten strategisch inzet.

Deel 3 Karen Welling vertelt hoe het Fonds Podiumkunsten zich in afwachting van de aanstaande beleidsontwikkelingen opstelt en geeft praktische handvaten voor de planvorming in aanloop naar de nieuwe kunstenplanperiode.

17:00 Einde programma/ Aanvang netwerkborrel

Ter aanvulling op bovenstaand programma geven drie Rotterdamse festivalorganisatoren een ‘5 minuten presentatie’ over de komende editie van hun festival.
De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Rineke Kraaij.

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem