aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kennisbijeenkomst Planvorming en Onderzoek bij festivals

Sprekers

Rineke Kraaij

Rineke Kraaij is onderzoeker, conceptontwikkelaar, gespreksleider en programmamaker. Zij gaat uit van de inhoud, verdiept zich en zoekt vervolgens naar de juiste vorm. Dit kan een debat zijn, een gesprek, een conferentie, maar ook een tentoonstelling, een film, een performance, een excursie, een tekst of … iets heel anders. Zie ook www.kantoorkraaij.nl

Cees Langveld

Cees Langeveld heeft 25 jaar in Rotterdam gewoond. Hij was 7 jaar adjunct-directeur van concert- en congresgebouw de Doelen en 2 jaar directeur van Theater Zuidplein. Sinds 1997 is hij directeur van het Chassé theater in Breda. Daarnaast heeft hij een adviesbureau op het gebied van theaters, concertzalen en poppodia, is directeur van de Stichting Uitvoering Erkenningsregelingen voor de Congresbranche en is bestuurslid van diverse culturele organisaties. In januari 2009 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Economie van de Podiumkunsten aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Karen Welling

Karen Welling werkt bij het Fonds Podiumkunsten waar zij als secretaris festivals verantwoordelijk is voor het beleid op dit terrein. Karen Welling studeerde Nederlands en Theaterwetenschap in Amsterdam en schreef theaterkritieken voor verschillende dag- en vakbladen. Zij was onder meer werkzaam als hoofd communicatie van Het Muziektheater in Amsterdam en als stafmedewerker van het Fonds Podiumkunstprogrammering en Marketing.

event software
 event software