23 juni 2014

08:30 - 09:30

Netwerkontbijt voor vroege vogels

09:00 - 09:30

Inloop

09:30 - 10:30

Welkom en plenaire sessie

  • Opening door Ed Nijpels (voorzitter NLingenieurs)
  • Wim Kuijken (Deltacommissaris) over de Deltabeslissingen, de uitvoeringsfase en het onderzoeksprogramma Water en Klimaat 2015-2020
  • Henk Mulder (Wethouder Almere) over de klimaatbestendige stad en meerlaagsveiligheid
  • Henk Ovink (ministerie van I&M) over belang van kennis en innovaties, samenwerking en inspirerende voorbeelden op dat vlak uit de Verenigde Staten.
  • Maarten Smits (directeur Deltares) over de rol kennis in het Deltaprogramma
10:45 - 12:00

Workshops ronde 1

Ruimtelijke maatregelen, een alternatief voor keringen
- Workshopleider: Louis Broersma (Grontmij)

Zoet scheiden van zout: hoe doe je dat?
- Workshopleider: Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving)

Almere vraagt hulp
- Workshopleider: Alex Hekman (Grontmij)

Zand zonder zorgen, sturen met megasuppleties
- Workshopleider: Mark van Koningsveld (Van Oord)

Rivierbeheer 2.1: nieuwe verdienmodellen, nieuwe beheermodellen, nieuwe samenwerking?
- Workshopleider: Geert Roovers (Antea Group)

Waterbeheer, nu nog slimmer
- Workshopleider: Henk Looijen (Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving)

10:45 - 12:00

Masterclasses ronde 1

Adaptief Deltamanagement
- Master: Pieter Bloemen (Staf Deltacommissaris)

Over verdienmodellen bij wateropgaven en samenwerkingen met de private sector voor bescherming van het natuurlijk kapitaal.
- Master: Bette Harms (International Union for Conservation of Nature IUCN)

12:00 - 13:00

Netwerklunch

13:00 - 14:15

Workshops ronde 2

Niet-bewezen’ technieken: doen of afwachten?
- Workshopleider: Martin van der Meer (Fugro)

Een spel van zelfvoorzienend- en zelfredzaamheid?
Zoetwatervoorziening hoge zandgronden

- Workshopleider: Ebbing van Tuinen (Witteveen+Bos)

Verleiden of verbieden, prikkels en regels voor klimaatbestendige stad
- Workshopleider: Ronald Albers (TNO) en Myrthe Stevens (RWS)

Multifunctionele kwelders voor natuur en veiligheid: zijn theorie en praktijk te verbinden?
- Workshopleider: Hannah Ietswaart (Hoogwaterbeschermingsprogramma)

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken: Renovatie van de werkwijze
- Workshopleider: Marcel Tosserams (Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving)

Robuust ruimtelijk ontwikkelen
- Workshopleider: Christiaan Wallet (Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering)

13:00 - 14:15

Masterclasses ronde 2

Maatschappelijke resilience in gebiedsontwikkeling
- Master: Arjen Buijs (Alterra & Wageningen Universiteit)

Smart or stupid city? Big Cities make the world go round
- Master: Piet Dircke (Arcadis)

14:20 - 15:35

Workshops ronde 3

Meer waarde van keringen
- Workshopleider: Piet Ackermans (Antea Group)

Kleinschalig en zout-tolerant, dé oplossing van een grootschalig zoetwaterprobleem?
- Workshopleider: Gualbert Oude Essink (Deltares)

De klimaatbestendige stad dichterbij. Nu 21 proeftuinen, nog 382 gemeenten te gaan
- Workshopleider: Bart Stoffels (Atelier Groenblauw)

Kansen voor Building with Nature in regionale wateren
Workshopleider: Tim van Hattum (WUR)

Life Cycle Management waterveiligheid: kennis en ervaring verzilveren
- Workshopleider: Frank den Heijer (Deltares)

Delta Instrumentarium, nu ook voor de uitvoering?
- Workshopleider: Jan Kruijshoop (Rijkswaterstaat, Dienst Water, Verkeer Leefomgeving)

14:20 - 15:35

Masterclasses ronde 3

Benutten en combineren van ecosysteemdiensten bij waterveiligheidsopgaven
- Master: Petra van Egmond (Planbureau voor de Leefomgeving)

Sneller en beter samenwerken
- Master: Jelke Jan de With (Voorzitter Taskforce Deltatechnologie)

15:35 - 17:00

Netwerkborrel

congresregistratie
 congresregistratie