Partners

Organiserende partijen zijn staf Deltacommissaris, Deltares en NLingenieurs.
Zij doen dit in samenwerking met de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.
Bij het opstellen van het programma zijn vertegenwoordigers van RWS, STOWA, HWBP, Topsector Water (TKI-Deltatechnologie), WGC, provincies, waterschappen en gemeenten betrokken.

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie