Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - de Resident

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Nederland

Website: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact-met-szw/routebeschrijving
 

Let op:

Het ministerie van SZW vraagt haar bezoekers in alle gevallen een geldig legitimatiebewijs te tonen bij binnenkomst. Neem daarom uw legitimatiebewijs mee!

Download de routebeschrijving

workshopregistratie
 workshopregistratie