wo 06 november 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers

16:00 - 18:30

Inhoudelijk programma met de volgende onderdelen:

Algemeen
- Historische schets van de Gezonde Basisschool van de Toekomst en koppeling met de regio
- Doelstellingen en uitgangspunten
- Betrokken partijen
- Brede partnerschap binnen het project
Marco Reumkes, BS Wereldwijs

Voeding  
-  Manier waarop de lunch (inhoudelijk) tot stand komt
Marco Reumkes, BS Wereldwijs

Beweging
- Beweegaanbod / wijze waarop dit op de verschillende scholen georganiseerd is / betrokkenheid van verenigingen en andere partijen

Onderzoek
-  Universiteit Maastricht -  toelichten opzet onderzoek / eerste schets van de onderzoeksresultaten
 

18:30 - 19:00

Einde inhoudelijk programma en napraten tijdens borrel

19:00 - 21:30

Gezamenlijk diner

do 07 november 2019

07:30 - 09:00

Ontbijt voor deelnemers die in hotel overnachten

09:00 - 09:30

Op eigen gelegenheid naar school (je wordt hiervoor ingedeeld)

09:30 - 09:45

Ontvangst op school en introductie

09:45 - 11:00

Inhoudelijk programma bij twee van de aan het onderzoek deelnemende basisscholen in Landgraaf: 
. BS Wereldwijs, of
. BS De Schatgraver

11:00 - 11:45

Tour door de school, keuken, logistiek

12:00 - 12:30

Lunchen met de leerlingen in de klassen

12:30 - 14:00

Tour buiten de school met beweegactiviteiten

14:00 - 15:00

Afscheid en evaluatie

15:00

Vertrek naar huis