14 november 2019

13:30 - 14:00

Inloop en netwerken

14:00 - 14:05

Opening door dagvoorzitter Jan Laterveer, bestuurssecretaris GGz Centraal

14:05 - 14:15

Welkom door ArjanTheil, raad van bestuur GGz Centraal

14:15 - 14:45

Vormgeving regio- overleg door Jessica Aarnink, Jan Laterveer en Pieter Prins, geneesheer- directeur Altrecht

14:45 - 15:30

Inhoudelijke voortgang op belangrijke onderdelen van de WvGGZ: interviewronde langs verschillende partijen en aandacht voor goede voorbeelden. Denk aan het verkennend onderzoek, wederkerigheid en de uitwisseling van gegevens tussen partijen zoals gemeenten en ggz aanbieders. 

Veel ruimte voor vragen

15:30 - 16:00

Werkagenda/ opgaven WvGGZ Midden- Nederland 2020 (interactief): welke onderwerpen pakken we in 2020 gezamenlijk op en hoe leren we van elkaar?

16:00 - 17:00

Ervaringen uitwisselen en netwerken onder het genot van een drankje

congresregistratie
 congresregistratie