Kick-off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Kick-off Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

14 mei 2013

14:30 - 15:00

Inloop en registratie

15:00 - 15:15

Opening door mw. drs. G.A.M. Vermeulen, directeur AVAG en voorzitter van de stuurgroep Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

-mw. L. Verweij, ministerie VWS
‘Geboortezorg vanuit overheidsperspectief’

15:15 - 15:45

Sprekers: versterken van de keten en patiëntparticipatie
-mw. dr. M. Rijnders
Centering pregnancy, nieuwe ontwikkelingen’
-mw. M. Buurman
'Kracht van de kraamzorg’

15:45 - 16:15

Sprekers: Preventie van Vroeggeboorte
-mw. H. Playfair
‘Een praktijkvoorbeeld’
-dr. J. Schaaf
Achtergrond, resultaten en toekomst preventie van vroeggeboorte’

16:15 - 16:45

Sprekers: Samenwerking en patiëntveiligheid
-mw. A. Annegarn
'Ontwikkeling van tools voor de VSV’s’
-mw. dr. M. de Bruijne
‘Optimaal samenwerken in de keten’

16:45 - 17:30

Plenaire interactie

17:30 - 18:15

Pauze met buffetdiner

18:15 - 20:15

Workshops

20:15 - 20:30

Plenaire terugkoppeling

20:30

Afsluiting en borrel

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken