26 september 2014

13:00 -

Ontvangst

13:30 -

Welkomstwoord directeur ACE

13:45 -

Pitches - Deel I

14:30 -

Pauze

14:45 -

Pitches - Deel II

15:30 -

Paneldiscussie

16:00 -

Jury slotwoord & uitreiking certificaat

16:20 - 18:00

Fotomoment & borrel

ticketverkoop
 ticketverkoop