26 september 2014

13:00-

Ontvangst

13:30-

Welkomstwoord directeur ACE

13:45-

Pitches - Deel I

14:30-

Pauze

14:45-

Pitches - Deel II

15:30-

Paneldiscussie

16:00-

Jury slotwoord & uitreiking certificaat

16:20-18:00

Fotomoment & borrel