02 februari 2012

18:30-19:00

Entree

19:00-19:20

Opening van de Kick Out 2012
Master of ceremony: Alexandra Gevers

19:20-20:20

Pitches Deel I

20:20-20:40

Pauze

20:40-21:40

Pitches Deel II

21:40-21:50

Juryberaad

21:50-22:15

Uitreiking Juryprijs + Dankwoord

22:15-23:00

Borrel