aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kick Out! Minor Entrepreneurship

31 januari 2013

19:00 - 19:30

Entree

19:30 - 19:50

Opening van de Kick Out 2013
Master of Ceremony: Alexandra Gevers

19:50 - 20:30

Pitches Deel I

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:20

Pitches Deel II

21:20 - 21:30

Jury Beraad

21:30 - 22:00

Uitreiking Juryprijs en Publieksprijs + Dankwoord

22:00 - 23:00

Borrel

evenementsysteem
 evenementsysteem