aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kick Out! Minor Entrepreneurship

31 januari 2014

19:00 - 19:30

Entree

19:30 - 19:45

Opening van de Kick Out 2013

19:45 - 20:20

Pitches Deel I

20:20 - 20:40

Pauze

20:40 - 21:15

Pitches Deel II

21:15 - 21:30

Jury beraad

21:30 - 21:45

Uitreiking juryprijs en publieksprijs + Dankwoord

21:45 - 23:00

Borrel

ticketsales
 ticketsales