aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kick Out! Minor Entrepreneurship 29 januari 2015

29 januari 2015

19:00 - 19:30

Entree

19:30 - 19:45

Opening van de Kick Out 2015

19:45 - 21:10

Pitches

21:15 - 21:30

Jury beraad

21:30 - 21:45

Uitreiking juryprijs en publieksprijs + Dankwoord

21:45 - 23:00

Borrel

conferentie organiseren
 conferentie organiseren