21 november 2018

12:45 - 13:30

Inloop met lunch

13:30 - 14:15

Opening & Keynotespreker Dieter Mockelmann

17:00 - 17:30

Einde programma met aansluitende borrel

event organiseren
 event organiseren