aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

'Kiezen om te delen', bijeenkomst voor HR samenwerking binnen de lokale overheid.

Welkom bij 'Kiezen om te delen'!

Deze bijeenkomst is verplaatst van 16 juni 2011 naar oktober 2011. De exacte datum zal eind juni bekend worden gemaakt. Reeds ingeschreven deelnemers worden in week 23 persoonlijk benadert.

Deze bijeenkomst in oktober dit jaar zal op het gebied van HR samenwerking binnen de lokale overheid plaatsvinden in Utrecht.

U kunt een interactief en inspirerend programma verwachten, waarbij praktische kennisdeling, discussies en netwerken tussen collega’s binnen lokale overheidsorganisaties centraal staan.

Op deze website vindt u informatie over het programma en kunt u zich inschrijven voor deelname.

Initatiefnemer voor dit evenement is het Platform Services bij de Overheid in samenwerking met Giraffe HR!

Wij heten u graag welkom op deze bijeenkomst!

Platform Shared Services bij de Overheid

Giraffe HR

alt tekst

alt tekst

event engineers gezocht
 event engineers gezocht