aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

'Kiezen om te delen', bijeenkomst voor HR samenwerking binnen de lokale overheid.

De workshops

Marcel Jongmans, enthousiasmeur van beroep, zal plenair zijn inspirerende visie geven op de nieuwe manier van werken en zijn leven als ondernemer in loondienst van de gemeente Rotterdam.

alt tekst


Gedurende de bijeenkomst kunt u deelnemen aan 3 parallelsessies en daarbij kiezen uit een aantal workshops, waarin collega's uit samenwerkingsverbanden hun ervaringen met u delen:

Shared Services en Het Nieuwe Werken: Stimulans of belemmering?
Odette de Koning, Gemeente Rotterdam / De Creatiefabriek.

alt tekst


Samenwerken is mensenwerk!
Esther Lans, Gemeente Amersfoort en Henriette van den Heuvel, Platform Shared Services bij de Overheid.


Samenwerken in Friesland: geen hogere wiskunde!
Wietie Douma, voorzitter stichting Werken in Friesland.

Wietie Douma is de motor achter de succesvolle stichting Werken in Friesland . Dit samenwerkingnetwerk van 36 Friese gemeenten en overheids- organisaties organiseert onder meer scholing, trainingen, loop- baanadvies en reïntegratie. Het virtuele loopbaancentrum brengt arbeidsvraag en -aanbod, mobiiteit en doorstroom samen. WIF bewijst: regionalisering en samenwerking tussen overheden en gemeenten lonen. Wietie Douma: “Het is geen hogere wiskunde, je moet gewoon doen!”


Alle bedrijfsvoeringstaken georganiseerd in 1 organisatie voor meerdere gemeenten
Suzan Bos, Hoofd P&O, Servicecentrum Drechtsteden.


Samenwerking met behulp van e-HRM
Anneke Eurelings, voormalig programmadirecteur Servicehuis Personeel, Gemeente Amsterdam.

Anneke Eurelings, voormalig programmadirecteur Servicehuis Personeel, Gemeente Amsterdam, heeft aan de wieg gestaan van het Servicehuis. Tegenwoordig, als stadsdeelsecretaris Centrum, is ze één van de 40 eigenaren/klanten. Doel van het Servicehuis is kwaliteitsverbetering en bezuiniging, gebruikmakend van e-hrm. De programma-aanpak: samen herontwerpen, samen organiseren, samen waarmaken. Hoe ‘samen’ het verschil maakt! En hoe regel je de sturing met veertig eigenaar/klanten?

alt tekst


Via het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven voor het bijwonen van de workshops. Hierbij trachten wij rekening te houdem met ieders wensen.

alt tekst

alt tekst

event engineers gezocht
 event engineers gezocht