Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

30 oktober 2015

09:30 - 09:55

Ontvangst met koffie/thee

Dagvoorzitter: Prof. Dr. Theo Doreleijers, em. hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc

09:55 - 10:00

Welkom

Prof. dr. Arne Popma, hoofd afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc

10:00 - 10:30

Interview en discussie met de symposiumdeelnemers

Ahmed Marcouch, lid Tweede Kamer

10:30 - 11:05

Onderzoek naar de psychische gezondheid onder kinderen met diverse culturele achtergronden

Marcia Adriaanse, promovenda 2 oktober 2015 VUmc en psychiater i.o. Parnassia Groep Den Haag

11:05 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:05

Risico's op psychotische ontwikkeling bij deze jongeren

Dr. Wim Veling, psychiater UMC Groningen, onderzoeker van de ontwikkeling van psychosen, andere psychische problemen onder Marokkaans-Nederlandse jongeren en de preventie daarvan

12:05 - 12:40

Migratie en psychiatrie: een theologische invalshoek

Rafik Dahman MA, islamitisch theoloog Stichting Multicultureel Sociaal Steunpunt

12:40 - 13:40

Lunch

13:40 - 14:50

Parallelle symposia:

I) Ontwikkeling
II) Onderwijs en opvoeding
III) Zorg

I. Ontwikkeling
1)) Experimenteel preventie-onderzoek onder schoolkinderen
2) Ontwikkeling in de adolescentie in vergelijkend onderzoek

II. Onderwijs en opvoeding
1) Bereik van allochtone ouders van kinderen met gedragsproblemen met Incredible Years
2) Preventieve opvoedsteun en etnische diversiteit na de transitie; voorbeelden en aandachtspunten

III. Zorg
1) Zorgtrajecten van kinderen met diverse culturele achtergronden
2) De zorg aan jongeren en gezinnen met diverse culturele achtergronden

14:50 - 15:10

Pauze en posters en eventueel wisselen van zaal.

15:10 - 16:20

Parallelle symposia:

I. Ontwikkeling
3) Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen: een nieuwe manier van onderzoek
4) Etnische identificatie onder hoger opgeleide Marokkaanse Nederlanders

II. Onderwijs en opvoeding

3) Vluchtelingen in de klas. Wat scholen kunnen doen om deze kinderen en jongeren adequaat sociaal emotioneel te ondersteunen
4) Beleid rond jongeren uit diverse culturen op een middelbare school.

III. Zorg
3) GGZ-indicatie en toeleiding
4) Specifieke behandeling van (gezinnen met) LVB-kinderen

16:20 - 16:50

Plenaire afsluiting

workshop organiseren
 workshop organiseren