Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Sprekerslijst

 

 • Prof. Dr. Theo Doreleijers  em. hoogleraar KJP VUmc en Directeur Academische Werkplaats bij de Nieuwe Kans, Rotterdam
 • Prof. Dr. Arne Popma, hoofd afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc
 • Ahmed Marcouch, lid Tweede Kamer
 • Dr. Marcia Adriaanse, promovenda 2 oktober 2015 VUmc en psychiater i.o. Parnassia Groep
 • Dr. Wim Veling, psychiater UMC Groningen, onderzoeker van de ontwikkeling van psychosen, andere psychische problemen en de preventie daarvan onder Marokkaans-Nederlandse jongeren
 • Rafik Dahman, islamitisch theoloog MA S.M.S.S. (Stichting Multicultureel Sociaal Steunpunt)
 • Saliha el Bouhaddani, psycholoog/onderzoeker Parnassia Groep
 • Dr. Carmen Paalman, postdoc onderzoek Schoon Schip R’dam; VUmc afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Drs. Madelien van de Beek, psychiater en onderzoeker bij Dimence Zwolle onderzoeker bij het UCP, UMCG, Groningen
 • Dr. Maartje Raaijmakers, gz-psycholoog/UD faculteit sociale wetenschappen Univ. Utrecht
 • Dr. Marjolein Distelbrink, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut Utrecht
 • Bram Tuk, senior-adviseur Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Utrecht
 • Marchel Verhulst, adj-directeur Marcanti College Amsterdam
 • Dr. ir. Marieke Slootman, Universitair docent UVA en leiden
 • Dr. Floor Bevaart, projectcoördinator/ postdoc onderzoek AW-DNK; VUMC afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Salah Sidali, psychiater De Waag, Ambulante Forensische Psychiatrie
 • Dr. Albert Boon, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek Lucertis/de Jutters
 • Dr. Anna de Haan onderzoeker/docent/projectleider Curium-LUMC
 • Imad Moukaddim, criminoloog & gebiedsmanager Amsterdam-Amstelland, William Schrikker Jeugdreclassering & Jeugdbescherming
workshop organiseren
 workshop organiseren