Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Voorzitter: Prof. Dr. Arne Popma


13.40 - 14.15 uur Dr. Floor Bevaar, projectcoördinator/ postdoc onderzoek AW-DNK; VUmc afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Zorgtrajecten van kinderen met diverse culturele achtergronden


14.15 - 14.50 uur Salah Sidali, psychiater De Waag, Ambulante Forensische Psychiatrie

De zorg aan jongeren en gezin met diverse culturele achtergrond

 

14.50 - 15.10 uur pauze en posters en eventueel wisselen van zaal

 

15.10 - 15.45 uur Dr. Albert Boon, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek Lucertis/de Jutters & Dr. Anna de Haan, onderzoeker/projectleider Curium-LUMC Leiden

GGZ-indicatie en toeleiding

 

15.45 - 16.20 uur Imad Moukaddim, criminoloog & gebiedsmanager Amsterdam-Amstelland, Willem Schikker Jeugdreclassering & Jeugdbescherming

Specifieke behandeling van (gezinnen met) LVB-kinderen

 

16.20 - 16.50 uur Plenaire sluiting

workshop organiseren
 workshop organiseren