Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Voorzitter: Mr. Dr. Lieke van Domburgh
 

13.40 - 14.15 uur Saliha el Bouhaddani, MSc psycholoog/onderzoeker Parnassia Groep Den Haag

Experimenteel preventie-onderzoek onder schoolkinderen

 

14.15 - 14.50 uur Dr. Carmen Paalman, postdoc onderzoek Schoon Schip R’dam; VUmc afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Ontwikkeling in de adolescentie en vergelijkend onderzoek
 

14.50 - 15.10 uur pauze en posters en eventueel wisselen van zaal

 

15.10 - 15.45 uur Madelien van de Beek, psychiater en onderzoeker bij Dimence  Zwolle onderzoeker bij het UCP, UMCG, Groningen 

Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen: een nieuwe manier van onderzoek

 

15.45 - 16.20 uur Dr. ir. Marieke Slootman Universitair docent Universiteit Leiden en onderzoeker UvA en VU

Etnische identificatie onder hoger opgeleide Marokkanse Nederlanders

 

16.20 - 16.50 uur Plenaire sluiting

 

 

conferentie organiseren
 conferentie organiseren