Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden in Nederland: hun ontwikkeling, op school en in zorg

Voorzitter: Dr. Wim Veling


13.40 - 14.15 uur Dr. Maartje Raaijmakers, gz-psycholoog/UD faculteit sociale wetenschappen Univ. Utrecht

Bereik van allochtone ouders van kinderen met gedragsproblemen met Incredible Years

 

14.15 - 14.50 uur Dr. Marjolein Distelbrink, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut Utrecht

Preventieve opvoedsteun en etnische diversiteit na de transitiel voorbeelden en aandachtsgebieden

 

14.50 - 15.10 uur pauze en posters en eventueel wisselen van zaal

 

15.10 - 15.45 uur Bram Tuk, senior-adviseur Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Utrecht

Vluchtelingen in de klas. Wat scholen kunnen doen om deze kinderen en jongeren adequaat sociaal emotioneel te ondersteunen

 

15.45 - 16.20 uur Marchel Verhulst, adj-directeur Marcanti College Amsterdam

Beleid rond jongeren uit diverse culturen op een middelbare school

 

16.20 - 16.50 uur Plenaire sluiting

conferentie organiseren
 conferentie organiseren