18 november 2015

12:30 - 13:00

ontvangst

13:00 - 14:30

Opening met bijdragen van
Hasse Goosse (KAS) over de Stresstest
Frank van der Hoeven (TUDelft) Hotterdam
n.t.b. ( ) Tools / 3Di

14:45 - 17:00

deelworkshops met cases.
1. Proces: Maak een Plan van Aanpak voor een Stresstest
2. Tools: welk instrumentarium is er ter beschikking en wat is geschikt?
3. Ruimte: Waar zit de stress?

17:00 - 18:00

Afsluiting en borrel

18:00 - 20:00

mogelijkheid om te blijven eten in BarBaar

20:00 - 22:00

voor wie wil: presentatie Delft: Smart City. In het kader van het lezingenprogramma over Klimaat in het Prinsenkwartier

google form voor evenement
 google form voor evenement