We gaan samen aan het werk in drie paralelle werksessies:

1. Proces: Hoe organiseer ik een stresstest?
Wat heb ik nodig voor een goede stresstest? - die vraag staat centraal. Wat moet er worden onderzocht? Welke stappen moeten we doorlopen en met welke ingredienten, hoe moet de uitvraag eruit zien?
- Resultaat: een Plan van Aanpak (PvA-Stresstest)  op hoofdlijnen voor je eigen gemeente, die je thuis met relevante partijen verder kunt invullen.

 

2. Tools: Welke tools en middelen helpen me?
Zijn er tools die ons kunnen helpen om inzicht te genereren? - Samen inventariseren we welke specifieke gegevens / berekeningen / modellering je nodig hebt bij het opstellen van een stresstest. En zoeken we uit welke modellen en tools geschikt zijn. - telefoon en computer mee!
- Resultaat: tabel met informatie over beschikbare modellen voor diverse thema's en de voors en tegens van iedere tool

 

3. Ruimte: Waar zit de stress?
Hoe zorg je dat je de goede ruimtelijke informatie hebt, en dat je de goede klimaat-thema’s per gebieden te pakken hebt? Wat ga je daar doen en (laten) onderzoeken? Welke ruimtelijke ingrepen kan je op specifieke plekken doen? - neem een ondergrond van je gemeente mee!

google form voor evenement
 google form voor evenement