30 september 2015

12:30-12:45

Opening door dagvoorzitter Michiel Brouwer (MBDSO) en Maartje Scholten (gemeente Delft)

12:45-13:00

bestuurders aan het woord

13:00-13:15

Introductie met landelijke voorbeelden door Bart Stoffels (Stadsstromen / Except)

13:15-14:15

"van je Ras, Ras, Ras": pitches van deelnemende partijen over hun klimaatadaptatie-aanpak
RAS Haaglanden – Arno Lammers
RAS Rotterdam – John Jacobs
Den Haag – Niels Al
Midden Delfland – Peter van den Heuvel
Delft - Diny Tubbing
Rijnmond Drechtsteden Marlous van Herten

14:15-14:45

Wrap up van de gepresenteerde visies door Bart Stoffels (Stadsstromen / Except): verschillen, overeenkomsten en specifieke highlights

15:00-16:00

5 workshops op basis van ingebrachte cases

16:15-16:45

afsluitende enthousiasmerende lezing door Auke Wissing (De Urbanisten)

16:45-17:00

afsluiting door dagvoorzitter Michiel Brouwer (MBDSO)

17:00-

borrel