Het KNMI en Nationale Wetenschapsagenda organiseren op 4 september  van 12.00 tot 17.00 uur een publieksbijeenkomst over weer, klimaat en seismologie.

Krachtenbundeling, kruisbestuiving en verbeelding!

In de afgelopen maanden zijn er bijna 12.000 vragen binnengekomen op de website van de Nationale Wetenschapsagenda. Vragen die gesteld zijn door burgers, overheden, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zo’n 500 vragen daarvan richten zich op de thema’s weer, klimaat en seismologie.

Voorbeeldvraag: Door klimaatverandering is het te verwachten dat de voedselketen in de Noordzee zal veranderen, kortom: is er nog Hollandse Nieuwe in 2030?

Krachtenbundeling
U bent op 4 september van harte welkom bij het KNMI in De Bilt. Op deze dag gaan we in op de vragen die aan de genoemde thema’s gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld over de gevolgen van klimaatverandering, van extreem weer of van gasbevingen in Groningen. Bij het interactieve programma zijn verschillende Nederlandse kennisinstellingen betrokken die actief werkzaam zijn op deze onderwerpen.

Voorbeeldvraag: Kan de schade door gaswinning (aardbevingen) worden tegengegaan door het aanbrengen van gas of water in de bodem?

Kruisbestuiving
Op een aantal vragen kunnen we al een antwoord geven. De vragen verdelen we daarom in ‘al beantwoorde vragen’ en ‘nog te beantwoorden vragen’. Waarbij de eerste vragenreeks iets zegt over de stand van de wetenschap en de tweede vragenreeks wordt gebruikt voor het aanscherpen van de Nationale Wetenschapsagenda. Beide typen vragen komen op 4 september aan bod. We gaan met elkaar in gesprek en proberen zo gezamenlijk een stap verder te komen.

Voorbeeldvraag: Kan een hoge-luchtdrukbom orkaanontwikkeling doen stoppen?

Verbeelding
Maak kennis met de wondere wereld van het KNMI en partners als  Deltares, PBL, RIVM, TNO. Neem een kijkje achter de schermen en beleef het brede scala aan onderwerpen waar het KNMI en zijn partners zich mee bezighouden. U kunt vragen stellen, kennismaken, ontdekken en nog veel meer. Mis het niet!

Komt u ook?
Meldt u dan aan op deze website.

 

 

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw