04 september 2015

12:00 - 12:45

KNMI Experience
"Get inspired" tijdens de inlooplunch en ontdek de wereld van het KNMI en zijn partners (kijk voor de thema's op pagina Thematafels).

12:45 - 17:00

Welkom door Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI en Alexander Rinnooy Kan voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.
......................................................................................
Aan tafel met DWDD ( De Wetenschap Draait Door)
Dagvoorzitter Gert-Jan de Maagd gaat in gesprek met bijzondere gasten waaronder Helga van Leur meteorologe en televisiepresentatrice, David de Jager natuurkundige en Managing Consultant bij Ecofys, Bart van den Hurk, Vakgroepmanager R&D Weer- en Klimaatmodellen.

.......................................................................................
Het weer van de toekomst: wat weten we wel en wat weten we nog niet?

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor ons delta-land? Hoe vaak wordt er een weeralarm afgegeven? Ligt die klimaatverandering echt aan menselijke handelingen? Het is een illustratie van de vele vragen die over weer en klimaat zijn gesteld. Vragen die nieuwsgierigheid uitdrukken naar de stand van de wetenschap nu. En vragen die zorgen uitdrukken over de toekomstige ontwikkelingen.
......................................................................................

Thematafel ronde 1:
Antwoorden op vragen en in gesprek over de stand van zaken van de wetenschap met vraagstellers, organisaties en geïnteresseerden.
......................................................................................
Energize moment en "get inspired"
......................................................................................
Aardbevingen en gaswinning
Läslo G. Evers, Vakgroepmanager R&D Seismologie en Akoestiek.

Gaswinning leidt tot aardbevingen in Noord Nederland. In 1986 traden de eerste bevingen op en tot heden zijn er zo'n 1100 bevingen geregistreerd. Er zijn veel vragen omtrent dit fenomeen: wat is de maximale magnitude die kan optreden? Wat zijn de effecten van reductie in de winning? Hoe lang gaat het beven nog door nadat de winning gestopt is? De wetenschap moet hier antwoord op geven en tegelijkertijd leren van een zich ontwikkeld fenomeen. Voortschrijdend inzicht versus prangende vragen.
......................................................................................

Rol&Co: Rolf Hendriksen en Jan Corstjens onderzoeken een storm in een glas water.
Welke invloed heb je zelf?

......................................................................................

Thematafel ronde 2:
In dialoog met vragenstellers, organisaties en geïnteresseerden over nog te beantwoorden vragen voor het aanscherpen van de Nationale Wetenschapsagenda.
......................................................................................

Words of inspiration
Rol&Co: Next generation future proof?
......................................................................................

17:00 - 18:00

Gezellig napraten met een drankje en een hapje.

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw