Krachtenbundeling, kruisbestuiving en verbeelding!

Een grote tent, 250 geïnteresseerden, 4 gastsprekers, 12 thematafels en heel veel vragen: zie hier de ingrediënten voor een zeer geslaagde publieksbijeenkomst op 4 september bij het KNMI in de Bilt. Aanleiding voor deze bijeenkomst waren de vragen op het gebied van weer, klimaat en seismologie die ingediend zijn voor de Nationale Wetenschapsagenda. Doel was het gesprek tussen wetenschappers en publiek entameren om te laten zien wat we al weten en openstaande vragen scherper te krijgen. Hoofddirecteur KNMI, Gerard van der Steenhoven en Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda, benadrukken het belang van die kruisbestuiving tussen publiek en wetenschap. Rinnooy Kan: “Het KNMI geeft het goede voorbeeld. De wetenschap staat niet stil, de agenda ook niet. Uw vragen zijn de wetenschap van morgen en overmorgen.”

Een woestijn aan onopgeloste vragen

Met de stelling dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat snelle wisselingen helpen om informatie tot je te nemen, verklaart dagvoorzitter Gert-Jan de Maagd het veelzijdige programma. Bij de DWDD (De Wetenschap Draait Door) zitten Helga van Leur, meteoroloog en tv-presentatrice, Bart van den Hurk, vakgroepmanager R&D weer- en klimaatmodellen KNMI, en David de Jager, natuurkundige en managing consultant bij Ecofys, aan tafel. We komen te weten dat voor alle elektrische deurbellen in de wereld 1 kolencentrale nodig is en dat de wereld vol zit met dit soort deurbellen. Dat er nog een woestijn aan onopgeloste vragen ligt en dat in Nederland de kennis aanwezig is om te helpen bij vraagstukken in bijvoorbeeld Afrika, en dat het ook in ons belang is als we die kennis inzetten, want als het gaat om het klimaat heeft alles met alles te maken.

Thematafels

Met vragenstellers, organisaties en geïnteresseerden werden bij 12 thematafels vragen beantwoord en nog te beantwoorden vragen besproken. Van vragen over weerwaarschuwingen en de impact van het klimaat op de natuur tot hoe we koelere lucht van het buitengebied naar warmtespots in de stad kunnen brengen? En van landbouw op zee en de rol van resonanties in het klimaatsysteem tot de vraag hoe we mensen doordringen van het belang van milieuvriendelijk handelen. Pas als er een luid gedonder te horen is, verstommen de gesprekken. Wereldwijd worden vaste aarde en oceanen in de gaten gehouden met microfoons, vertelt Läslo Evers, KNMI vakgroepmanager R&D seismologie en akoestiek. Het gedonder is de registratie die op 600 km afstand is gemaakt van het geluid van een meteoriet die in 2013 boven Rusland de atmosfeer binnendrong. Het is indrukwekkend!

De toekomst

Welke invloed heb je zelf op het klimaat? Aan de hand van een komisch rollenspel laten Rol&Co zien hoe je je buurman aanspreekt op zijn milieuvervuilend handelen. Om te bewijzen dat de next generation future proof is, zijn kinderen uit groep 7 uitgenodigd om hun vragen toe te voegen aan de vragen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Van der Steenhoven sluit af met de toezegging dat ook deze vragen meegaan naar Den Haag.

Quotes

“Leuke interactie tussen wetenschappers en mensen van buiten de wetenschap. Ik heb nieuwe inzichten gekregen voor vraagstukken waar nog geen antwoord op is, en antwoord op mijn vraag of de effecten van de gaswinning in Groningen niet eerder bekend waren? Al met al een erg geslaagde dag.” Martin Clifford

“Opvallend hoe goed burgers kunnen meepraten, onderschat dat niet. Ze zetten je soms op een ander been, dat is leuk.” Arnold Bregt, hoogleraar Geo-informatiekunde, Wageningen UR, betrokken bij de thematafel Big Data

“De wetenschap is hier uitgedaagd om over het eigen vakgebied heen te springen.” Aldert Hanemaaijer, Planbureau voor de Leefomgeving

“Een dame vroeg of het een idee is om de rijkste 2% van de wereld te motiveren om een positieve invloed uit te oefenen op een duurzaam gebruik van de aarde. Dat vond ik een leuke vraag. Daar is nog geen onderzoek naar gedaan.” Bram Bregman, businessmanager voor klimaat- en satellietonderzoek, KNMI

“Ik heb een vraag gesteld over de rivieren in Duitsland. Gewone mensen zoals ik kunnen best goed meedenken over klimaatverandering.” Marlies Sneekes, vragensteller

“Er werd gevraagd of de Nationale Wetenschapsagenda niet te veel gedreven wordt door het publiek? Maar als er vragen zijn die leven bij het publiek, dan moet je die beantwoorden.” Olaf Tuinder, onderzoeker satellietdata, KNMI

“Ik weet nu heel goed wat het KNMI doet. Dat is meer dan ik dacht. Weer en seismologie wist ik, maar microklimaat was nieuw voor mij.” Ruud Schropp, zonnecelonderzoeker, TU Eindhoven

“Zo’n bijeenkomst heeft meerwaarde. Het draagt bij aan meer respect voor onderzoek en wetenschap ter ondersteuning van de BV Nederland. Het is belangrijk dat de burger meer hoort over bijvoorbeeld het opwarmen van de aarde. Emotie is prima, maar we moeten ook naar de feiten kijken.” André Ibelings, bestuurslid Vereniging voor weerkunde en klimatologie

“Dit is een magnifieke gelegenheid om burgers rechtstreeks in contact te brengen met het KNMI, en het KNMI met andere partijen, zodat ze met elkaar kunnen praten en bakkeleien.” Ada Molkenboer, voorlichtster voor Natuur en Sterrenkunde, UU

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren