Kennissessies
 

De kennissessies vinden allemaal twee keer plaats, dus u kunt zich voor twee verschillende sessies aanmelden. Hieronder een korte toelichting op de sessies.

 • Taboes bij schuldenaren
  “Ik ben blij dat ik toch naar een instantie ben gegaan. Het is hard, je moet met je billen bloot. Maar mijn bel staat weer aan. Ik durf mijn kleinkinderen weer te laten komen. Ik maak mijn brievenbus weer open. Als je er doorheen bent, voel je je de koning te rijk.’ Cora en andere schuldenambassadeurs vertellen hoe zij het taboe op schulden zelf hebben ervaren en hoe ze hier doorheen zijn gebroken.

  Professionals doorbreken taboes
 • Sommige professionals hebben het doorbreken van het taboe op schulden al goed in de vingers. Anya Wiersma is op 6 december 2019 verkozen tot Schuldhulpverlener van het jaar. De verkiezing is georganiseerd door de stichting Schouders eronder. Wiersma vertelt over haar ervaringen en hoe zij zelf het taboe rondom schulden doorbreekt.
   
 • Wetswijziging uitwisseling persoonsgegevens t.b.v. de brede schuldenaanpak
  De wetswijziging ‘Gemeentelijke schuldhulpverlening t.b.v. de uitwisseling van persoonsgegevens’ maakt het mogelijk om persoonsgegevens uit te wisselen ten behoeve van vroegsignalering van schulden. Pieter Roos (SZW) vertelt wat deze wetswijzing betekent voor de brede schuldenaanpak en hoe deze kan helpen bij het doorbreken van taboes.
   
 • Jongeren en schulden
  Diversion specialiseert zich sinds 2004 in peer education. Peer educators zijn jongeren die als rolmodel maatschappelijke taboethema’s bespreekbaar maken in de klas. Tijdens deze sessie vertellen de peer educators van Diversion hoe zij met jongeren het gesprek aan gaan over geldproblemen en het hebben van schulden.
   
 • Hoe kan wetenschappelijke kennis taboes wegnemen?
  Ook professionals in de schuldhulp worden vaak onbewust geleid door subjectieve veronderstellingen over het gedrag van schuldenaren en mensen in armoede. Gedegen wetenschappelijke kennis kan deze veronderstellingen wegenemen en zo helpen om met een meer open blik het gesprek met schuldenaren aan te gaan.

 

 

registratiebalies
 registratiebalies