ROHWN bijeenkomst koptarief en BTW positie van de individuele huisarts

ROHWN bijeenkomst koptarief en BTW positie van de individuele huisarts

Welkom

Zoals u wellicht in het nieuws of via andere media heeft vernomen is de belastingsystematiek (BTW positie) van Zorggroepen met ingang van 1 januari 2016 veranderd. Het heeft even geduurd voordat de gevolgen helder in kaart konden worden gebracht.

Ook de regionale verzekeraar Zorg en Zekerheid heeft zich beraden hoe en op welke wijze zij met het BTW vraagstuk vanaf 2016 zal omgaan.

In de afgelopen week is helder geworden dat de nieuwe wetgeving gevolgen heeft voor de vergoeding die wij u als huisarts voor uw inzet ten behoeve van ketenzorg betalen.

Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Matthijs van der Wulp, fiscalist van de ROHWN, u nader informeren over de gevolgen voor u als huisarts in relatie met de BTW.

Tevens zal worden ingegaan op de BTW over de voorgaande jaren waartoe tot 1 januari jl. de ROHWN voor u de BTW heeft gereserveerd. 

 

symposiumregistratie
 symposiumregistratie