Waarom de Career Boost?

Beste collega,

Ik vind het ontzettend belangrijk dat we allemaal de regie krijgen en houden over onze eigen loopbaan. Zeker in deze turbulente tijden.

Om hieraan invulling te geven bied ik, namens het MT en de Teamleiders, de komende vier maanden alle medewerkers van E2E Mobile & NOC Mobile in scope van Progreso de Career Boost aan. Het MT en de teamleiders van E2E Mobile gaan jullie hier op 30/8 en 2/9 voor.

De Career Boost is een intensief vierdaags programma waarbij je aan de slag gaat met vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat betekent dit voor mijn loopbaan.

De Career Boost is helemaal voor jezelf. Niemand heeft verder iets te maken met de inhoud of het resultaat ervan. Dit is belangrijk om te weten.

Samen met de andere MT leden en de teamleiders, ben ik erg enthousiast over dit groepsprogramma van Elffers & Partners. De trainers/coaches vinden wij integer en professioneel.

We houden er rekening mee dat we na de zomer al onze mensen bewust hiervoor vrij plannen. Wij vinden dat dit de hoogste prioriteit heeft voor ons allemaal. Wel vragen we je vooraf met je teamleider af te stemmen welke datum het beste past zodat de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt.

Ook is het goed om te weten dat een groot aantal KPN collega's uit andere bedrijfsonderdelen je al is voorgegaan. Ze hebben er zichtbaar en merkbaar veel aan gehad.

Hopelijk kan de brochure (zie link onderaan) je dus helemaal overtuigen en pak je de uitnodiging aan om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Voor vragen over de Career Boost kan je terecht bij je manager of bij een van onze MT-leden. Wil je meer weten over de inhoud, dan kan je contact opnemen met Yvonne Heemskerk (HR Adviseur KPN) of met een van de trainers (zie hun contactgegevens in de brochure).

De vier trainingsdagen zijn van 09.00 – 17.00 uur. In gezamenlijk overleg met jouw teamleider kan je je inschrijven voor data die voor jou geschikt zijn en in het rooster ingepast kunnen worden. Zodra je je deelname bevestigt, ontvang je meer informatie over de locatie etc. De locatie zal waarschijnlijk Prinsenhof in Den Haag zijn.

Namens het MT wens ik je een inspirerende en verrijkende Career Boost toe.

Met groet,
Hanneke Hoogweg

KPN Career Boost E2E.pdf

KPN Referenties Career Boost.pdf

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie