Waarom de Boost?

Het werkveld S&I is de komende periode in verandering.
Voor wie dat wil, ondersteunen wij dat met de “Career Boost”.


Beste collega,

Het is belangrijk dat we met vertrouwen de nieuwe fase bij S&I tegemoet gaan en in de transitie zelfbewust en zelfverzekerd de regie nemen, prioriteiten bepalen, energie richten en elkaar beter weten te vinden.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit beter kunnen als we ons binnen S&I bewust worden van ieders individuele kwaliteiten, talenten en ambities. Op die manier kan ieder vanuit eigen kracht bijdragen aan de visie en strategie van S&I.

Om hieraan invulling te geven, bied ik alle managers en professionals van S&I de komende maanden de Career Boost aan.

De Career Boost is een intensief vierdaags programma, verspreid over zes weken, dat resulteert in een persoonlijke blauwdruk. Je verzamelt op een gestructureerde en uitdagende manier informatie over jezelf: wie je bent, wat je kan en wat je wil. Deze informatie breng je terug tot je eigen verhaal dat voor je werkt als een kompas. Je leert om je eigen verhaal zodanig uit te dragen dat je bereikt wat je wil bereiken.

De Career Boost is helemaal voor jezelf. Niemand heeft verder iets te maken met de inhoud of het resultaat ervan. Dit is belangrijk om te weten!

Net als alle andere MT leden ben ik erg enthousiast over dit groepsprogramma van Elffers & Partners. De trainers/coaches vinden wij integer en professioneel.

Alle MT leden houden er rekening mee dat we mensen bewust hiervoor vrij moeten plannen. Wij vinden dat dit een hoge prioriteit heeft voor ons allemaal.

Een aantal MT leden heeft al aangegeven zelf ook deel te willen nemen met hun teams. Ook is het goed om te weten dat een aantal KPN collega's uit andere bedrijfsonderdelen je al is voorgegaan (zie referenties). Ze hebben er zichtbaar en merkbaar veel aan gehad.

Hopelijk overtuigt de informatie op deze webpagina je helemaal en pak je de uitnodiging aan om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Voor vragen over de Career Boost kun je terecht bij je manager of bij een van onze MT-leden.

Wil je meer weten over de inhoud, dan kun je contact opnemen met je HR Business Partner binnen S&I (Kathelijne Voorhaar, Dirk de Vries of Miranda van der Does) of met een van de trainers (zie hun contactgegevens in de brochure die je hebt ontvangen). De vier trainingsdagen zijn van 09.00 – 17.00 uur en vinden plaats in een centraal gelegen KPN-gebouw. Je kunt je hier inschrijven. Zodra je je deelname bevestigt, ontvang je meer informatie over de locatie, het programma, etc.

Namens het MT wens ik je een inspirerende en verrijkende Career Boost toe.

Met vriendelijke groet,
Bouke Hoving

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie