Minisymposium Ksandr

Minisymposium Ksandr

Stichting Ksandr
Knowlegde Sharing and Research dat is waar stichting Ksandr voor staat. Een onafhankelijke organisatie die zonder winstoogmerk kennis en instrumenten ontwikkelt om de performance van o.a. het elektriciteitsnet te optimaliseren. De kern van Ksandr bestaat uit 5 pijlers die steunen op een combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis:
•Advies m.b.t. onderhoudstrategieën en vervanging van componenten
•Kwaliteitsmetingen, dataverzameling en -analyse, en veldondersteuning
•Hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek en full-scale testen
•Een gebruikersplatform
•Verzorgen van opleidingen, cursussen en colleges

Waar staat Ksandr in 2020?
Dat was de titel van het minisymposium dat gehouden is op 27 januari samen met 60 professionals uit de elektriciteitssector. De bijeenkomst stond in het teken van het 10-jarig jubileum en had als doel om samen met belanghebbenden de gewenste toekomstige ontwikkeling van KSANDR te verkennen. Tijdens het interactieve minisymposium is gediscussieerd over de rol en de positionering van KSANDR.

Conclusies en aanbevelingen
Op de pagina "documenten" vindt u een samenvatting van het eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

evenement managen
 evenement managen