18 november 2019

18:30 - 19:00

Ontvangst met soep en brood

19:00 - 19:10

Opening;
Kirsten Kouwen / Ferdinand Oppenhuizen, programmacommissie Knooppunt Ketenzorg.

19:15 - 20:10

Parallelsessie 1; formularium astma en COPD

  • Persijn Honkoop, huisarts
  • Piet Ooms, apotheker
  • Frank Borm, longarts LUMC
19:15 - 20:10

Parallelsessie 2; Exacerbatiemanagement

  • Martijn Vooijs, fysiotherapeut en onderzoeker Basalt
  • Patricia Vermeulen, Diëtist van Knooppunt Ketenzorg

Grijpt terug op landelijk actieprogramma chronische longziekten, nieuwe COPD richtlijn.

20:10 - 20:30

Pauze met een drankje

20:30 - 21:30

Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) en impact daarvan op zorgverlening;

  • Lucia van Vliet, kaderhuisarts GGZ
  • Eric Aldenkamp, GZ-psycholoog
21:30

Afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren