17 april 2019

18:45 - 19:00

Ontvangst met koffie/thee.

19:00 - 19:10

Opening;
Ingrid van Vliet, programmacommissie Knooppunt Ketenzorg.

19:10 - 20:10

De juiste zorg op de juiste Plek.
Relinde de Beer, senior zorginkoper Zorg en Zekerheid.

20:10 - 20:30

Pauze met een drankje en een hapje.

20:30 - 21:30

NHG standaard Chronische nierschade en samenwerking disciplines;

Afgevaardigden uit de werkgroepen diabetes en hart- en vaatziekten Knooppunt Ketenzorg.

21:30 - 21:35

Centrale afsluiting;
Wat neem je mee? Welke vragen liggen er nog?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren