Kwaliteitsavond; de juiste zorg op de juiste plek en chronische nierschade

Kwaliteitsavond; de juiste zorg op de juiste plek en chronische nierschade

De dubbele vergrijzing is een feit. U ziet, hoort en merkt dagelijks  de effecten bij patiënten, bij de collega`s en in uw eigen praktijk. De werkdruk, kwaliteit van zorg, betaalbaarheid staan hiermee onder hoge druk. Tijd voor "De juiste zorg op de juiste plek met de juiste professional". Hoe gaan we de zorg van morgen gezamenlijk in de regio vormgeven? 

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals bijvoorbeeld e-health).
Bron: VWS rapport; Juiste zorg op de juiste plek, Wie durft 

Daarom bent u van harte welkom op de kwaliteitsavond van Knooppunt Ketenzorg en NZLO. 

Twee thema's staan deze avonden op het programma op 17 april 2019:
 

Voor wie
Voor alle disciplines in de eerste lijn, die zich bezig houden met multidisciplinaire zorg.
 

De juiste zorg op de juiste plek: het afgelopen half jaar is er data verzameld door Zorg en Zekerheid met regionale partijen; over de huidige zorgvraag en zorgaanbod nu in en toekomst. Op deze manier is er een beeld gevormd over de gezamenlijke opgave in de context van arbeidsmarkt en veranderde wetgeving. Op de kwaliteitsavond zal de voortgang van het programma Juiste Zorg op de Juiste plek gepresenteerd worden. En worden de gekozen patiëntpaden op basis van de regiodata toegelicht. We gaan met elkaar in gesprek over het voorkomen van onnodige zorg, het vervangen van zorg door slimme oplossingen en het verschuiven van zorg tussen domeinen en disciplines. Zo is de kwaliteitsavond de juiste plek om de juiste zorg van de toekomst vorm te geven. U bent er toch ook bij!
 

We verdiepen ons eveneens in de nieuwe NHG standaard van chronische nierschade. Waarbij de samenwerking met de verschillende disciplines benadrukt wordt.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd.

Deelname
Voor deelname aan de bijeenkomst wordt een kleine eigen bijdrage van  € 30,- gevraagd om accreditatie mogelijk te maken.

 

€ 30,00

Totaal: € 30,00

gratis test event
 gratis test event