Kwaliteitsavond transmurale ouderenzorg

Kwaliteitsavond transmurale ouderenzorg

11 november 2020

18:30 - 19:00

Inloop met broodje

19:00 - 19:15

Opening Knooppunt Ketenzorg

19:15 - 19:25

Uitleg Persona’s 

19:30 - 19:55

Drie workshops 

20:00 - 20:30

Drie workshops 

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:10

Drie workshops

21:15 - 21:30

Plenaire afsluiting en samenvatting 
 

registratiebalie
 registratiebalie