Workshop co-creatie businessmodellen verduurzaming woningbouw / Strikolith

Workshop co-creatie businessmodellen verduurzaming woningbouw / Strikolith

Welkom

Zelf als zou er niets nieuws geschapen worden, dan is er nog altijd een nieuwe combinatie… (Henry Ford)

Dat de bouwwereld verandert, daar hoef ik geen overtuigende pleidooi voor te houden. Niet alleen innoveert de bouwsector, maar er ontstaan ook nieuwe en slimmere samenwerkingsvormen. Met Strikolith zijn we aan het onderzoeken of de reeds bewezen Strikotherm systemen goed aansluiten bij de veranderende marktomstandigheden. Systemen die vragen om andere esthetische mogelijkheden, technische en energetische waarden. Maar ook een flexibele aansluiting bij de wensen van woningbouw eigenaren en huurders.

Strikolith wil graag leren van zijn klanten, maar wil ook graag inspireren. Inspiratie die moet leiden tot collectieve co-creatie en marktaanpakken.

Ik wil je graag uitnodigen om deel te nemen aan een compacte maar zeker inspirerende workshop, waarbij we samen met andere woningbouwcorporatie professionals en Strikolith bespreken hoe we elkaars business modellen kunnen versterken. En hoe we samen tot mooie innovatieve oplossingen kunnen komen in de markt die nu aan het ontstaan is.

Programma: 4 juni 2014
13.30 uur: inloop met koffie en lekkers
14.00 uur: starten met inleiding
14.15 uur: thema’s en discussies
15.30 uur: conclusies en focus
16.00 uur: borrel en hapjes

Locatie:
Greenworks Academy
Huifakkerstraat 18
4815 PN Breda
T: 076 - 548 47 00
E: info@greenworksacademy.nl

Bevestigen van de inschrijving kan gewoon via een replymail. Je ontvangt dan tijdig een flyer met het programma, deelnemers en een routebeschrijving.

Graag tot de 4e!

Namens de directie van Strikolith B.V.
Met vriendelijke groet,

Peter Linders
Kwartiermaker

Email: pl@kmidb.nl
www.kwartiemakersindebouw.nl
Mobiel: 06-53406221

evenementsoftware
 evenementsoftware