Ladies Intro Mentoren 2022

Leuk dat je mentor wil worden tijdens de Ladies Intro 2022! Onderstaand formulier moet ingevuld worden om je aanmelding rond te krijgen. Je kan je uitsluitend aanmelden als mentorkoppel. Deelname aan de Ladies Intro als mentor kost €10,- per koppel. Voor dit inschrijfgeld ontvang je consumpties op de dag zelf en krijg je toegang tot de activitetien op de Ladies Intro. Denk eraan dat je alleen mentor kan worden bij de Ladies Intro als vrouw! 

De eerste mentor die je invult, is de hoofdmentor. Wij gebruiken diegene als aanspreekpunt. De tweede mentor is de medementor. We gebruiken de termen hoofdmentor en medementor alleen in onze administratie en ze betekenen verder niets.

Het OWee bestuur kan niet garanderen dat jullie ook daadwerkelijk mentor worden tijdens de Ladies Intro. Het kan namelijk zijn dat er uiteindelijk meer aanmeldingen dan nodig zijn. Te zijner tijd worden jullie op de hoogte gesteld of jullie mentor zijn geworden of niet. Mochten jullie geen mentor worden, wordt uiteraard de €10,- teruggestort.

 

Disclaimer beeldmateriaal

Tijdens het evenement (de Ladies Intro) wordt beeldmateriaal gemaakt. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf. Wij gebruiken dit met name voor de website en social  mediaplatforms. Mocht je het niet eens zijn met geplaatste foto's waar je in beeld te zien bent, is het mogelijk bezwaar te maken bij het OWee Bestuur. 

Hoofdmentor

Heb je een andere allergie/dieëtwensen? Schrijf die dan hieronder. Helaas kunnen we niet met alle allergieën rekening houden maar we proberen iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Medementor

Heb je een andere allergie? Schrijf die dan hieronder. Helaas kunnen we niet met alle allergieën rekening houden maar we proberen iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

€ 10,00
€ 1,50

Totaal: € 11,50

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren