Lancering

VN-resolutie Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
Op 23 december 2013 is, met steun van Nederland, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aangenomen tot uitroeping van een decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De resolutie roept alle lidstaten van de VN op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst) zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Het kabinet wil het decennium gebruiken om de aanpak van racisme in Nederland te verbeteren. Bij de Nederlandse invulling van het decennium heeft het kabinet ervoor gekozen om de drie pijlers van de VN-resolutie te volgen, te weten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Zie hiervoor de brief van het kabinet aan de  Tweede Kamer.

Voor de invulling en uitvoering van het VN Decennium in Nederland is een gezamenlijke aanpak vanuit overheid, maatschappelijke organisaties, actieve burgers en andere partners vanuit de betrokken gemeenschappen van groot belang. Alleen in samenwerking kunnen we duurzame resultaten boeken die een bijdrage leveren aan de bestrijding van zwart racisme en een sterkere bewustwording en begrip voor ons gedeeld verleden.   

 

Namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Afke van Rijn
directeur Samenleving & Integratie