Naast deze lanceringsconferentie zijn er al verschillende lopende activiteiten in het kader van het VN-Decennium

 

 

  • In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), heeft het Landelijk Platform Slavernijverleden in samenwerking met het Instituut Cultural Heritage & Knowledge, een eerste inventarisatie gedaan van een sociale kaart van organisaties, netwerken en individuen die zich op enigerlei wijze inzetten voor de positieverbetering van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland. De sociale kaart is ontworpen om elkaar te vinden en om samen te werken. U kunt uw netwerk ook op de sociale kaart laten zetten! www.organisatiesafrikaanseafkomst.nl

  • In 2016 is er een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van €500.000,- voor educatieve projecten. Dit ten behoeve van bewustwording en empowerment in het kader van het Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen is verlopen op 19 september 2016.

  • In september 2016 is, in opdracht van SZW, de leerschool Academy X, georganiseerd door IZI Solutions, van start gegaan. Academy X is een plek die jongeren van Afrikaanse afkomst (18-35 jaar) een plek biedt om zichzelf te ontwikkelen.  Ook komen jongeren en experts samen om informatie te delen en zich samen in te zetten voor actuele thema's die te maken hebben met het tegengaan van in- en uitsluitingsmechanismen in de Nederlandse samenleving.

  • SZW heeft een verhalenwedstrijd medegefinancierd van Inclusive Works. De verhalen moeten gaan over de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren, in het bijzonder mensen van Afrikaanse afkomst. De winnende verhalen dragen bij aan de positieve ideeën en gevoelens over mensen van Afrikaanse afkomst. Het wordt uitgegeven in een vorm van een prentenboek in het Nederlands en het Engels.

  • De gehele maand oktober vindt er in verschillende steden een Black Achievement Month (BAM) plaats waarbij aandacht gegeven wordt aan bijzondere bijdragen van Nederlanders van Afrikaanse afkomst via exposities, debatten, theater, dans en film. De Overheid co-financiert de BAM.